• Juni 2017: Woonverzekeringen

    In het Special Item van deze maand staan de woonverzekeringen centraal. Net als in de Special Items van voorgaande jaren wordt voor het maken van de prijsbenchmarks gebruik gemaakt van het Nationale Woningen Profiel van Infofolio. Door gebruik te maken van deze representatieve set kan een accurate weergave gemaakt worden van de ontwikkeling van de gemiddelde premie over een langere periode. Tevens is in dit Special Item aandacht besteed aan de premieverschillen per regio, zijn de prijsontwikkelingen van het afgelopen jaar toegelicht en is er gekeken naar de manier waarop aanbieders regiopremies toepassen. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating op Prijs en Voorwaarden.

    Lees verder