• Juni 2018: Woonverzekeringen

    In het Special Item van deze maand staan de inboedel- en opstalverzekeringen centraal. Net als in het Special Item van voorgaande jaren wordt voor de prijsbenchmarks gebruik gemaakt van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio. Door gebruik te maken van deze representatieve profielenset kan een accurate weergave gemaakt worden van de ontwikkeling van de gemiddelde premie over een langere periode. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillende premiefactoren, met name aan het gebruik van de leeftijdsfactor bij opstalverzekeringen. Ook kijken we naar de verzekerbaarheid in een veranderend klimaat. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating op Prijs en Voorwaarden.

    Lees verder