• Februari 2017: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

    In dit Special Item staan de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) en directeurengrootaandeelhouders (DGA’s) centraal. Een productgroep waar vaak aandacht aan wordt besteed, maar niet altijd in positieve zin. De verzekeringen zouden bijvoorbeeld te duur zijn, waardoor de meeste ondernemers zich niet willen verzekeren. Om die reden klinkt vaak de roep om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering van overheidswege. De verzekeraars zitten ondertussen niet stil. Zo zijn recent de en-blocbepalingen herzien en is de gezondheidsverklaring – de grondslag van de verzekering – verduidelijkt. In dit Special Item wordt daar uiteraard aandacht aan besteed, maar ook aan productontwikkelingen en alternatieven in de markt. We beginnen uiteraard weer met de MoneyView ProductRatings.

    Lees verder