• September 2016: Recht en Aansprakelijkheid

    Het Special Item behandelt deze maand de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, afgekort AVP. Beide verzekeringen hebben betrekking op (het beschermen van) de rechtspositie van een verzekerde. Ben je aansprakelijk voor een schade, dan biedt een AVP vaak uitkomst. Wil je iemand aansprakelijk stellen om je schade te verhalen, dan kan voor uiteenlopende geschillen een beroep worden gedaan op een rechtsbijstandverzekering. In dit Special Item komt de dekking voor conflicten over aardbevingsschades als gevolg van gaswinning aan de orde. Een brandend huis kun je niet verzekeren. En voor rechtsbijstandverzekeringen geldt ook dat ‘smeulende’ conflicten niet gedekt zijn. Meerdere aanbieders hanteren nog steeds een wachttijd; binnen deze termijn kan geen beroep worden gedaan op rechtsbijstand, maar betaal je wel premie. Daarnaast geldt altijd dat het conflict onvoorzienbaar moet zijn. Een verzekeraar dekt namelijk alleen onzekere voorvallen. Verder besteden we aandacht aan de dekking voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt met of door drones. Drones worden steeds populairder en ook particulieren gebruiken in toenemende mate deze apparatuur. Maar vliegen met een drone is niet zonder gevaar en meerdere (net niet) ongevallen hebben de media al bereikt. Alleen piloten hebben dit jaar al een record aantal meldingen van drones gedaan nabij luchthavens. En ook vliegen boven natuurgebied staat ter discussie; ten tijde van het verschijnen van dit Special Item zal de rechter naar alle waarschijnlijkheid uitspraak doen of dit een verstoring van de natuur oplevert. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating.

    Lees verder