• Augustus 2016: Autoverzekeringen

    In deze editie van het MoneyView Special Item staan de autoverzekeringen centraal. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de aanschafwaarderegeling, de contra-expertise en de consequenties bij een moedwillig aangestoken (auto)brand. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating. De ProductRating voor autoverzekeringen bestaat uit een prijs- en voorwaardenrating voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC). Aan deze dekkingsvormen wordt afzonderlijk aandacht besteed, te beginnen met de VC-dekking.

    Lees verder