Bestellen


  • Bestel de MoneyView ProductRating

   Wilt u het MoneyView ProductRating logo inzetten bij uw commerciële uitingen? Dat kan, maar hier zijn wel voorwaarden en kosten aan verbonden. Via de onderstaande links kunt de voorwaarden inzien en het bestelformulier downloaden.

   Voorwaarden voor gebruik van de MoneyView ProductRating
   Bestelformulier ProductRating Hypotheken
   Bestelformulier ProductRating Recht en Aansprakelijkheid
  • Bestel het historisch tarievenoverzicht

   MoneyView heeft voor het bepalen van de ProductRating 'Prijs' 59 annuïteiten-, 55 lineaire en 50 aflossingsvrije hypotheken onderzocht. Om te voorkomen dat een toevallige renteactie op de peildatum tot een vertekend beeld zou leiden, is over heel 2017 gekeken naar de consistentie van het rentebeleid van de producten die goed uit de prijsvergelijking naar voren kwamen. De prijsanalyse is uitgevoerd op basis van de NHG-tarieven en de risicoklasse 101% MW bij rentevaste periodes van 10 en 20 jaar.
   Bestelformulier Historisch Hypotheekrentes

  • Probeer de MoneyView ProductManager en Analyzer

   Met de MoneyView ProductManager kunt u de ProductRating 'Voorwaarden' op de voet volgen en analyseren. MoneyView houdt op dagelijkse basis alle ontwikkelen op het gebied van voorwaarden en kenmerken bij en legt deze vast in de MoneyView ProductManager. Met de Analyzer kunt u duizenden klantprofielen in één keer doorrekenen voor de gehele markt en zo exact bepalen wat de prijspositie van uw product is. Wilt u meer weten over de MPM of de Analyzer of een gratis testaccount voor beide applicaties? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Testaccount voor de MoneyView ProductManager
   Testaccount voor de MoneyView Analyzer