Bestellen


  • Bestel de MoneyView ProductRating

   Wilt u het MoneyView ProductRating logo inzetten bij uw commerciële uitingen? Dat kan, maar hier zijn wel voorwaarden en kosten aan verbonden. Via de onderstaande links kunt de voorwaarden inzien en het bestelformulier downloaden.

   Voorwaarden voor gebruik van de MoneyView ProductRating
   Bestelformulier ProductRating Sparen
   Bestelformulier ProductRating Reisverzekeringen
  • Bestel het historisch spaartarievenoverzicht

   MoneyView heeft voor het bepalen van de ProductRating 'Prijs' 54 Dagelijks opvraagbare Spaarrekeningen en 35 Lange Termijn Deposito´ s onderzocht. Om te voorkomen dat een toevallige renteactie op de peildatum tot een vertekend beeld zou leiden, is over een langere periode gekeken naar de consistentie van het rentebeleid van de producten die goed uit de prijsvergelijking naar voren kwamen. Wilt u inzicht hebben in de marktposities van al deze producten? Bestel dan het Historische tarievenoverzicht. Binnen een dag na ontvangst van het bestelformulier ontvangt u een spreadsheet met historische rentes van Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen of Lange Termijn Deposito's over de afgelopen 2 of 5 jaar.
   Klik hier voor het bestelformulier historisch spaartarievenoverzicht

  •  

   Probeer de MoneyView ProductManager en Analyzer

   Met de MoneyView ProductManager kunt u de ProductRating 'Voorwaarden' op de voet volgen en analyseren. MoneyView houdt op dagelijkse basis alle ontwikkelen op het gebied van voorwaarden en kenmerken bij en legt deze vast in de MoneyView ProductManager. Met de Analyzer kunt u duizenden klantprofielen in één keer doorrekenen voor de gehele markt en zo exact bepalen wat de prijspositie van uw product is. Wilt u meer weten over de MPM of de Analyzer of een gratis testaccount voor beide applicaties? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Testaccount voor de MoneyView ProductManager
   Testaccount voor de MoneyView Analyzer