De MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Recht en Aansprakelijkheid

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.


 

ProductRating 'Voorwaarden' Hypotheken
MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating ruimk 50 voorwaarden van 53 annuïteiten-, 51 lineaire en 46 aflossingsvrije hypotheken.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier:

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteiten Hypotheken 2018

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire Hypotheken 2018

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aflosvrije Hypotheken 2018

 

ProductRating  'Prijs' Hypotheken
MVoor de ProductRating Prijs zijn 53 annuïteiten-, 51 lineaire en 46 aflossingsvrije hypotheken onderzocht op de NHG-tarieven en de risicoklasse 100% van de marktwaarde bij de meest gesloten rentevaste periodes van 10 en 20 jaar. De peildatum was 1 oktober 2018. Om momentopnames uit te sluiten is getoetst op de renteontwikkeling over geheel 2018.