De MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Consumptief Krediet

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.

 


 

ProductRating 'Voorwaarden' Doorlopend Krediet
MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 47 voorwaarden van 20 producten.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier:

Inhoud ProductRating 'Voorwaarden' Doorlopend Krediet

 

ProductRating  'Prijs' Doorlopend Krediet
MoneyView onderzocht 20 producten. Op peildatum 1 maart 2018 zijn voor deze producten de gemiddelde effectieve rentetarieven van de saldoklassen groter of gelijk aan € 5.000,-, € 10.000,-, € 25.000,- en € 50.000,- met elkaar vergeleken. Om uit te sluiten dat het hier
gaat om een momentopname, is ook gekeken of producten zich in afgelopen tweeëneenhalf jaar of sinds hun introductie in de top van de markt hebben bevonden. 


 

 

ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening
MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 49 voorwaarden van 29 producten.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier:

Inhoud ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening

 

 

ProductRating  'Prijs' Persoonlijke Lening
MoneyView onderzocht 26 producten. Op peildatum 1 maart 2018 zijn voor deze producten de gemiddelde effectieve rentetarieven van de saldoklassen groter of gelijk aan € 5.000,-, € 10.000,-, € 25.000,- en € 50.000,- met elkaar vergeleken. Om uit te sluiten dat het hier
gaat om een momentopname, is ook gekeken of producten zich in afgelopen tweeëneenhalf jaar of sinds hun introductie in de top van de markt hebben bevonden.