De MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Zorgverzekeringen

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.

 


 

ProductRating 'Voorwaarden' AV Ziektekostenverzekeringen
MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 68 voorwaarden van 153 aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier:

Inhoud ProductRating 'Voorwaarden' Zorgverzekeringen

 

ProductRating  'Prijs' Basisverzekeringen
MoneyView vergeleek 44 basisverzekeringen van 27 aanbieders/ labels. De prijsanalyse is gedaan op basis van de premies van de basisverzekeringen zonder een vrijwillig eigen risico. Collectieve tarieven zijn in de analyses buiten beschouwing gelaten. Omdat in de natura- en restitutiepolissen in principe dezelfde basisverstrekkingen zijn opgenomen, hebben de basisverzekeringen in de waardering van MoneyView op voorwaarden allemaal dezelfde eindscore behaald.


 

 

ProductRating 'Voorwaarden' AV Tandheelkunde verzekeringen
MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 16 voorwaarden van 88 aanvullende tandheelkundige verzekeringen.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier:

Inhoud ProductRating 'Voorwaarden' Zorgverzekeringen