De MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Sparen

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.

 


 

ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekening
MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 46 voorwaarden van 57 producten.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier:

ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningn

 

ProductRating  'Prijs' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekening
MoneyView vergeleek 54 producten. Ten behoeve van de prijsanalyse voor DOS zijn rentepercentages bij een saldo van
€ 10.000,- met elkaar vergeleken.


 

 

ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito's
MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 34 voorwaarden van 37 producten.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier:

ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito's

 

 

ProductRating  'Prijs' Lange Termijn Deposito's
MoneyView onderzocht 35 producten. Het prijsonderzoek bij LTD is gericht op de rentepercentages die gelden voor de looptijden één, twee en vijf jaar. Voor beide spaarvarianten is als peildatum 1 mei 2018 gehanteerd.