Download hier het MoneyView Special Item


Special Item: Zorgverzekeringen

Ieder jaar in november ontvangen alle zorgverzekerden van hun verzekeraar een nieuw polisaanbod. Dit jaar zelfs een week eerder
dan voorgaande jaren. Zo heeft iedereen die dat zou willen een week langer de tijd gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe
zorgverzekering. Het polisaanbod is in 2018 nagenoeg hetzelfde als in 2017. Er zijn wat producten weggevallen en een aantal is
nieuw, maar over de gehele linie is er niet veel veranderd. In deze editie van het Special Item worden de marktcijfers toegelicht en
wordt ingegaan op het premieverloop van 2006 tot 2018 en de recente marktontwikkelingen. Traditiegetrouw beginnen we met de
MoneyView ProductRating.