Download hier het MoneyView Special Item


Special Item: Sparen

Dit Special Item staat in het teken van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) en lange termijn deposito’s (LTD). Nu spaarrentetarieven historische dieptepunten bereiken in Nederland, lijkt de weg te zijn vrijgemaakt voor een nieuwe trend: je spaargeld buiten de Nederlandse grens wegzetten. Dit gebeurt niet alleen binnen de Europese Unie (EU), maar ook aan de randen van Europa. Nederlands spaargeld wordt aangetrokken doordat hogere rentetarieven worden vergoed dan Nederlandse banken momenteel bieden. Hoe hoog de rentetarieven van de buitenlandse aanbieders zijn en wat de aandachtspunten zijn bij deze buitenlandse spaarproducten, zal aan bod komen in dit Special Item. Daarnaast komen het renteverloop en de hoeveelheid spaargelden gedurende de afgelopen jaren aan bod. Zoals gebruikelijk beginnen we echter met de MoneyView ProductRating.