Download hier het MoneyView Special Item


Special Item: Autoverzekeringen

In deze editie van het Special Item staan de autoverzekeringen centraal. In het bijzonder wordt ingegaan op schade aan panoramaen zonnedaken. Daarnaast wordt toegelicht welke hulp wordt geboden bij een aantal veel voorkomende pechgevallen tijdens de autovakantie. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating. De ProductRating voor autoverzekeringen bestaat uit een prijs- en voorwaardenrating voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC). Aan deze dekkingsvormen wordt afzonderlijk aandacht besteed, te beginnen met de VC-dekking.