Download hier het MoneyView Special Item


Special Item: Hypotheken

De woningmarkt is in het afgelopen jaar nog meer oververhit geraakt dan in het voorafgaande jaar. Mede als gevolg van een
aanhoudende lage rente is investeren in vastgoed voor verhuur daarom nog populairder dan een jaar geleden. In dit Special Item gaan we opnieuw in op de mogelijkheden hiervoor. Tevens gaan we in op een nieuwe vorm van wonen: kangoeroewonen. En daarnaast beschrijven we de renteontwikkelingen in het afgelopen jaar. Maar we beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.